053-455-7100
Contact Us
Y3bld.1F 628 Itayamachi Naka-ku Hamamatsu-shi
HOME > Menu > Menu > Saffron Pudding

Saffron Pudding

Tournez La Page 〒430-0928 Y3bld.1F 628 Itayamachi Naka-ku Hamamatsu-shi Shizuoka  TEL:053-455-7100